Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Urząd Gminy  / Skarbnik Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy


Skarbnik Gminy: Krystyna Róg

tel. (017) 2837702, fax (017) 2272873,

e-mail:
cmolas@cmolas.pl

przyjmuje w pokoju nr 20 (II piętro - wejście przez pokój nr 21)


Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:


1)       zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest głównym księgowym budżetu gminy do obowiązków i odpowiedzialności którego należy:

  • prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,

2)      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

3)       koordynowanie opracowywania projektu budżetu,

4)       nadzór i kontrola realizacji budżetu gminy,

5)     obsługa Wójta Gminy w zakresie wykonywania budżetu,

6)     analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,

7)     uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

8)     dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

9)     organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej dla rachunkowości,

10)   koordynowanie opracowywania sprawozdawczości budżetowej,

11)  sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

12)   przygotowywanie dokumentów w zakresie tworzenia funduszy gminnych i prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy,

13)   przygotowywanie projektów regulaminów,  instrukcji i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa i uchwał Rady Gminy,

14)   nadzoruje wykonywanie rozliczeń z sołectwami oraz udziela sołtysom informacji
o przysługującym ich uprawnieniach w sprawie dysponowania przez sołectwo środkami finansowymi w ramach budżetu gminy,

15)   współpraca w zakresie przygotowania projektów (wniosków) o pomoc finansową na realizację inwestycji gminnych kierowanych do funduszy europejskich oraz ich rozliczanie,

16)   jako kierownik referatu Skarbnik Gminy organizuje i nadzoruje prace Referatu Finansowo Budżetowego oraz przestrzega stosowania przepisów prawnych przez pracowników referatu,

17)   wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.data wytworzenia2003-07-25
data udostępnienia2003-07-25
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin693
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@