Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Urząd Gminy  / Referat Finansowo - Budżetowy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Finansowo - Budżetowy Referat Finansowo - Budżetowy


W skład Referatu Finansowo – Budżetowego wchodzą następujące stanowiska:

 • Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy,
 • Stanowisko ds. wynagrodzeń,
 • Stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych (Urząd Gminy i GOPS),
 • Stanowisko ds. organu finansowego i kredytów,
 • Stanowisko ds. księgowości pozabudżetowej,
 • Stanowisko ds. inwestycji,
 • Stanowisko ds. obsługi finansowej jednostek pomocniczych,
 • Stanowisko ds. sprawozdawczości i analizy wykonania budżetu,
 • Stanowisko ds. księgowości majątku trwałego gminy,
 • Stanowisko ds. podatku VAT,
 • Stanowisko ds. obsługi kasowej,
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
 • Stanowisko ds. windykacji należności budżetowych (podatkowych i niepodatkowych)

Do podstawowych zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy:

 1. ustalanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenie rachunkowości podatkowej, tj. wymiar, pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, zgodnie z ordynacją podatkową,
 3. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami oraz o dochodowości gospodarstwa rolnego,
 4. prowadzenie bieżącej ewidencji budynków i gruntów w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz jej kontrola,
 5. prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów podatkowych oraz comiesięczne uzgadnianie dochodów z księgowością budżetową,
 6. sporządzanie informacji dotyczących należności podatkowych, nadpłat i zaległości,
 7. bieżąca analiza zaległości podatkowych ich windykacja i egzekucja,
 8. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie zaniechania w całości lub części poboru podatków z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, a także w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i umorzenia zaległości z tytułu tych zobowiązań,
 9. prowadzenie i stałe aktualizowanie ewidencji pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych dla celów podatku od środków transportu,
 10. korespondencja i udzielanie informacji w zakresie podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. udział  w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu gminy, w ścisłej współpracy ze skarbnikiem
 12. wykonywanie innych zadań wynikających  przepisów szczególnych.
 13. przygotowywanie materiałów i informacji do opracowania projektu budżetu i planów finansowych,
 14. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
 15. dokonywanie analiz wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu zapewnienia racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi,
 16. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu Gminy,
 17. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu,
 18. naliczanie płac pracowników Urzędu,
 19. prowadzenie czynności związanych z windykacją nie podatkowych należności Gminy,
 20. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mienia Gminy,
 21. obsługa kredytów zaciąganych przez Gminę,
 22. prowadzenie obsługi funduszy celowych i dotacji,
 23. obsługa finansowa spraw socjalnych,
 24. organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 25. sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
 26. opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonania budżetu i planów finansowych oraz przedkładanie wynikających z nich wniosków  Wójtowi i Radzie,
 27. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową oraz Urzędami Skarbowymi i bankami,
 28. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 29. realizowanie zadań obronnych.


data wytworzenia2006-01-31
data udostępnienia2006-01-31
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin802
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@