Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Urząd Gminy  / Referat Rozwoju Gospodarczego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Rozwoju Gospodarczego Referat Rozwoju Gospodarczego


W skład Referatu Rozwoju Gospodarczego wchodzą:

 • Kierownik Referatu,
 • Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
 • Stanowisko ds. utrzymania i budowy dróg oraz oświetlenia drogowego,
 • Stanowisko ds. transportu zbiorowego,
 • Stanowisko ds. realizacji inwestycji gminnych i remontów oraz sporządzania projektów o pomoc finansową kierowanych do Unii Europejskiej,
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych,
 • Stanowisko ds. działalności gospodarczej,
 • Stanowisko ds. organizacji robót publicznych,
 • Stanowisko ds. koordynowania projektów unijnych,
 • Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Do podstawowych zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego należy:

 1. przygotowywanie założeń i udział w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. dokonywanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przedstawianie Radzie Gminy wyników tej oceny,
 3. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ich ewidencjonowanie,
 5. przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. przygotowywanie projektów postanowień opiniujących zgodność proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie rejestru wydanych postanowień.
 7. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 8. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 9. sporządzanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 10. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do podmiotów posiadających zezwolenie,
 11. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, a w szczególności:
 12. opracowywanie projektu i realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 13. koordynacja realizacji programów i harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 14. prowadzenie spraw w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd Gminy,
 15. planowanie zadań dotyczących realizacji budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych,
 16. prowadzenie procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 17. podejmowanie działań mających na celu zaopatrzenie Gminy w energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę i kanalizację,
 18. udział w opracowaniu programów i planów rozwoju Gminy, projektów budżetów, sprawozdań,
 19. opracowywanie projektów i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
 20. analiza pod względem merytorycznym oraz finansowym przedsięwzięć oraz inwestycji, które mogą być objęte dotacjami oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację,
 21. prowadzenie rejestru aktów notarialnych oraz naliczanie opłat planistycznych,
 22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 23. prowadzenie spraw w zakresie organizacji robót publicznych,
 24. wykonywanie zadań związanych ze strategią rozwoju i promocją Gminy,
 25. realizowanie zadań obronnych.


data wytworzenia2006-01-31
data udostępnienia2006-01-31
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin621
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@