Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Organy Gminy  / Rada Gminy i Komisje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rada Gminy i Komisje Rada Gminy i Komisje


Wykaz radnych Rady Gminy VIII kadencja (2018-2023)

Lp Imię i naziwsko  Funkcja
1 Ryszard Warzocha Przewodniczący Rady Gminy 
2 Krzysztof Łagoda  Wiceprzewodniczący 
3 Waldemar Zieliński Wiceprzewodniczący 
4 Andrzej Bujak  Radny Rady Gminy 
5 Ryszard Gaweł  Radny Rady Gminy 
6 Piotr Maciąg  Radny Rady Gminy 
7 Małgorzata Marut  Radny Rady Gminy 
8 Dariusz Piechota  Radny Rady Gminy 
9 Stanisław Siębor  Radny Rady Gminy 
10 Rafał Stróż  Radny Rady Gminy 
11 Magdalena Szpyt  Radny Rady Gminy 
12 Ryszard Walczyk  Radny Rady Gminy 
13

Bernadetta  Wolak-Posłuszny

e-mail: bernadetta.wolak-posluszny@cmolas.pl  

Radny Rady Gminy 
14 Andrzej Zagroba  Radny Rady Gminy 
15 Marian Zieliński  Radny Rady Gminy 

Komisja Rewizyjna: 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Wolak-Posłuszny Bernadetta

Przewodniczący Komisji

2.

Gaweł Ryszard

Członek Komisji

3.

Marut Małgorzata

Członek Komisji

4.

Piechota Dariusz

Członek Komisji

5.

Zagroba Andrzej

Członek Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
 2. opiniowanie wykonywania budżetu gminy oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja przesyła powyższą opinię wraz z wnioskiem do Izby nie później niż do 31 marca każdego roku,
 3. rozpatrywanie wyników kontroli organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonych przez organy kontrolne spoza gminy,
 4. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności gminy.

Komisja Mandatowo-Regulaminowa

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Marut Małgorzata

Członek Komisji

2.

Piechota Dariusz

Członek Komisji

3.

Szpyt Magdalena

Członek Komisji

4.

Walczyk Ryszard

Członek Komisji

5.

Zieliński Marian

Członek Komisji

Komisja Mandatowo-Regulaminowa działa w zakresie spraw:

 1. wnioskowanie i opiniowanie zmian statutu gminy jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
 2. opiniowanie projektów statutów jednostek nowotworzonych,
 3. współpraca z sołectwami,
 4. ochrona radnego oraz wnioskowanie o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu,
 5. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa ludności oraz współpraca z komisariatem
  Policji i jednostkami OSP,
 6. przeglądanie i analizowanie układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.
 7. przeglądanie i analizowanie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.
 8. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Gaweł Ryszard

Członek Komisji

2.

Łagoda Krzysztof

Członek Komisji

3.

Zieliński Marian

Członek Komisji

4.

Zieliński Waldemar

Członek Komisji

5.

Wolak-Posłuszny Bernadetta

Członek Komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych działa w zakresie:

 1. oceny funkcjonowania placówek oświaty i wychowania przedszkolnego,
 2. oceny funkcjonowania placówek kultury oraz działań na rzecz rozwoju i promocji kultury w tym upowszechnianie czytelnictwa, sztuki ludowej,
 3. przeglądania i analizowania stanu sportu i rekreacji oraz działań na rzecz rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej,
 4. przeglądania i analizowania funkcjonowania pomocy społecznej i rodziny oraz działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
 5. oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w gminie,
 6. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Łagoda Krzysztof 

Członek Komisji

2.

Siębor Stanisław

Członek Komisji 

3.

Szpyt Magdalena

Członek Komisji

4.

Walczyk Ryszard

Członek Komisji

5.

Zieliński Waldemar 

Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego działa w zakresie:

 1. opiniowanie strategii rozwoju gospodarczego gminy oraz zagospodarowania przestrzennego terenu
 2. propagowanie systemów wspierania i rozwoju rolnictwa,
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 4. przeglądanie i analizowanie stanu handlu i usług oraz małej przedsiębiorczości,
 5. przeglądanie i analizowanie gospodarki mieniem komunalnym gminy
 6. leśnictwa, zadrzewień i gospodarki łowieckiej,
 7. przeglądanie i analizowanie stanu gospodarki wodnej i melioracji, wykorzystania miejscowych zasobów surowcowych,
 8. przeglądanie i analizowanie stanu gminnych dróg, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 9. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Siębor Stanisław

Przewodniczący Komisji

2.

Bujak Andrzej

Członek Komisji 

3.

Maciąg Piotr

Członek Komisji

4.

Stróż Rafał

Członek Komisji

5.

Zagroba Andrzej 

Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa w zakresie:

 1. analizy i opiniowania skierowanych do Rady Gminy:
 • skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 • wniosków;
 • petycji składanych przez obywateli.


data wytworzenia2010-12-14
data udostępnienia2010-12-14
sporządzone przez
opublikowane przezIreneusz Wilk
ilość odwiedzin1333
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@