Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Organy Gminy  / Rada Gminy i Komisje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rada Gminy i Komisje Rada Gminy i Komisje


Wykaz radnych Rady Gminy Cmolas V kadencja (2014-2018)

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w radzie

1.

Sukiennik Stanisław

Przewodniczący

2.

Łagoda Krzysztof Piotr

Wiceprzewodniczący

3.

Warzocha Ryszard

Wiceprzewodniczący

4.

Skiba Wojciech

Radny

5.

Gaweł Ryszard

Radny

6.

Maciąg Henryk

Radny

7.

Mielczarek Dariusz Rafał

Radny

8.

Magda Jan Adam

Radny

9.

Pietras Lidia Teresa

Radny

10.

Prokopiec Edward

Radny

11.

Siębor Stanisław

Radny

12.

Skowron Kazimiera

Radny

13.

Rzeszutek Wiesław

Radny

14.

Urban Janusz

Radny

15.

Zieliński Waldemar

Radny

Komisja Rewizyjna: 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Prokopiec Edward

Przewodniczący Komisji

2.

Maciąg Henryk

Zastępca Przewodn.

3.

Rzeszutek Wiesław

Członek Komisji

4.

Urban Janusz

Członek Komisji

5.

Zieliński Waldemar

Członek Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
 2. opiniowanie wykonywania budżetu gminy oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja przesyła powyższą opinię wraz z wnioskiem do Izby nie później niż do 31 marca każdego roku,
 3. rozpatrywanie wyników kontroli organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonych przez organy kontrolne spoza gminy,
 4. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności gminy.

Komisja Mandatowo-Regulaminowa, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Pietras Lidia

Przewodniczący Komisji

2.

Mielczarek Dariusz

Członek Komisji

3.

Rzeszutek Wieslaw

Członek Komisji

4.

Skowron Kazimiera 

Członek Komisji

5.

Warzocha Ryszard

Członek Komisji

Komisja Mandatowo-Regulaminowa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego działa w zakresie spraw:

 1. wnioskowanie i opiniowanie zmian statutu gminy jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
 2. opiniowanie projektów statutów jednostek nowotworzonych,
 3. współpraca z sołectwami,
 4. ochrona radnego oraz wnioskowanie o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu,
 5. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa ludności oraz współpraca z komisariatem
  Policji i jednostkami OSP,
 6. przeglądanie i analizowanie układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.
 7. przeglądanie i analizowanie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.
 8. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Skowron Kazimiera

Przewodniczący Komisji

2.

Maciąg Henryk

Członek Komisji

3.

Gaweł Ryszard

Członek Komisji

4.

Łagoda Krzysztof

Członek Komisji

5.

Magda Jan

Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia działa w zakresie:

 1. oceny funkcjonowania placówek oświaty i wychowania przedszkolnego,
 2. oceny funkcjonowania placówek kultury oraz działań na rzecz rozwoju i promocji kultury w tym upowszechnianie czytelnictwa, sztuki ludowej,
 3. przeglądania i analizowania stanu sportu i rekreacji oraz działań na rzecz rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej,
 4. przeglądania i analizowania funkcjonowania pomocy społecznej i rodziny oraz działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
 5. oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w gminie,
 6. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Warzocha Ryszard

Przewodniczący Komisji

2.

Zieliński Waldemar

Zastępca Przewodniczącego

3.

Łagoda Krzysztof

Członek Komisji

4.

Prokopiec Edward

Członek Komisji

5.

Siębor Stanisław

Członek Komisji

6.

Skiba Wojciech

Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa działa w zakresie:

 1. opiniowanie strategii rozwoju gospodarczego gminy oraz zagospodarowania przestrzennego terenu
 2. propagowanie systemów wspierania i rozwoju rolnictwa,
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 4. przeglądanie i analizowanie stanu handlu i usług oraz małej przedsiębiorczości,
 5. przeglądanie i analizowanie gospodarki mieniem komunalnym gminy
 6. leśnictwa, zadrzewień i gospodarki łowieckiej,
 7. przeglądanie i analizowanie stanu gospodarki wodnej i melioracji, wykorzystania miejscowych zasobów surowcowych,
 8. przeglądanie i analizowanie stanu gminnych dróg, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 9. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

 

 data wytworzenia2010-12-14
data udostępnienia2010-12-14
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin921
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@