Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa


Zezwolenie na uprawę maku i konopi

podstawa prawna
  1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2012. Nr 124, j.t ),
  2. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawane corocznie.
wydział

Otrzymanie zezwolenia na uprawę maku i konopi.

wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

  • imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
  • informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
  • informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,

2. oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
3.  oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
4. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

opłaty
  1. Od wydania zezwolenia wynosi 30 zł.,
  2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłata skarbowa na konto Urzędu Gminy Cmolas  Bank Spółdzielczy Kolbuszowa O/Cmolas Nr 57 9180 1021 2002 1000 7748 0001

termin

Przewidywany termin załatwienia do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

tryb odwołania

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Cmolas.

inne


data wytworzenia2015-04-17
data udostępnienia2015-04-17
sporządzone przezLucyna Margańska
opublikowane przezMarian Posłuszny
ilość odwiedzin215
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@