Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich


Wymiana dowodu osobistego

podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.02.2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).
wydział
 1. Osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę,
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie,
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
 2. Dowody osobiste unieważniane są również z urzędu dla tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin unieważnienia wynosi cztery miesiące.
 3. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście, małoletni składa wniosek w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. Dowód osobisty odbiera się osobiście. W przypadku odbioru dowodu osobistego przez osobę małoletnią, nie jest wymagana obecność jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 5. Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego: potwierdzenie złożenia wniosku - tzw. część B formularza oraz dotychczasowy dowód osobisty.
wymagane dokumenty
 1. Wniosek.
 2. 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Uwaga: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentami poświadczającymi są:
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Odpis skrócony:
  • aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  • aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - dla osób, które wstąpiły w związek małżeński.

Do wniosku nie dołącza się powyższych dokumentów, jeżeli zostały one sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cmolasie - potwierdzenie danych zawartych we wniosku następuje w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego. W przypadku, gdy dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, nie jest wymagane złożenie odpisów aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.
Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument

opłaty

Nie podlega opłacie

termin

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

tryb odwołania

Nie przysługuje

inne


data wytworzenia2006-04-18
data udostępnienia2006-04-18
sporządzone przezWiesława Jadach
opublikowane przezMarian Posłuszny
ilość odwiedzin376
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@