Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich


Wymeldowanie z pobytu stałego lub z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz.U. z 2012r., poz. 1475)
wydział

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego zgodnie z terminem zameldowania nie ma obowiązku zgłaszania wymeldowania. Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna). Wymeldowania dokonuje się osobiście. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego zamieszkania. Przy zgłoszeniu wymeldowania dziecka przez jednego z rozwiedzionych małżonków należy przedstawić orzeczenie Sądu o miejscu pobytu dziecka. Wymeldowania z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy  na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu, przesłanego przez Urząd Stanu Cywilnego, który ten akt sporządził, bez konieczności wypełniania formularza zgłoszenia. Osoba ubiegająca się o wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsce pobytu z którego ma nastąpić wymeldowanie.

wymagane dokumenty
  • prawidłowo wypełniony druk zgłoszenie wymeldowania,
  • do wglądu dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia,
  • przy wymeldowaniu dzieci wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych
opłaty

Bez opłat

termin

W dniu zgłoszenia się osoby zainteresowanej

tryb odwołania

Brak

inne


data wytworzenia2006-04-20
data udostępnienia2006-04-20
sporządzone przezWiesława Jadach
opublikowane przezMarian Posłuszny
ilość odwiedzin231
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@