Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich


Wpisanie do rejestru wyborców

podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r. Nr 158, poz. 941)

wydział

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek:

  • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy,
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
  • wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, a niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wójt  przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach: do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast a także do sporządzenia spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.

wymagane dokumenty
  • pisemny wniosek na formularzu wg wzoru ustalonego przez rozporządzenie - załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
opłaty

Bez opłat

termin

3 dni od daty wniesienia wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.

tryb odwołania

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

inne


data wytworzenia2006-04-24
data udostępnienia2006-04-24
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin265
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@