Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich


Zgromadzenie publiczne

podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)

wydział

Zgromadzeniem publicznym jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom a także grupom osób. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

 1. organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
 2. odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

Publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia jeżeli odbywa się:

 1. w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym,
 2. w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej; publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi. 

Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

 1. jego cel lub odbycie są niezgodne z ustawą Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
 2. odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach.
wymagane dokumenty

Zawiadomienie (  podanie ) powinno zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie, 
 • cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
 • miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywana liczbę uczestników oraz projektowana trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
 • określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków o których dostarczenie zwraca się do organu gminy. 
opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

termin

Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej 3 dni przed jego zwołaniem, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego doręczana jest organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

tryb odwołania

Wydanie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego następuje jeżeli:

 • jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych,
 • odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od daty jej doręczenia.

inne


data wytworzenia2006-04-24
data udostępnienia2006-04-24
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin223
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@