Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich


Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933r. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.). 
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn.zm.)
wydział

Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel wymaga pozwolenia właściwego terenowo organu władzy. Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej może być udzielone jedynie towarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną lub komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki powinien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu. Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który wydał decyzję oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca od przeprowadzenia zbiórki publicznej w prasie o zasięgu obejmującym  co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona. 

wymagane dokumenty
 1. Wniosek zawierający plan przeprowadzenia zbiórki, który powinien określać:
 • cel, na który mają być przeznaczone ofiary ze zbiórki publicznej,
 • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
 • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona,
 • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
 • przewidywaną liczbę osób, które wezmą udział w zbiórce publicznej,
 • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków,
 • imię i nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej do roboczych kontaktów ze strony organizatora zbiórki publicznej.

2.   Statut organizacji (oryginał do wglądu).

3. Akt organizacyjny komitetu (oryginał), jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony. 

4. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego organizacji (nie starszy niż 3 miesiące),oryginał do wglądu.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

opłaty

82,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji płatna w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu nr konta: 57918010212002100077480001. Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie pozwolenia – wyłącznie w związku z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

termin

Do 1 miesiąca.

tryb odwołania

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

inne


data wytworzenia2013-04-22
data udostępnienia2013-04-22
sporządzone przezWiesława Jadach
opublikowane przezMarian Posłuszny
ilość odwiedzin228
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@