Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Finansowo Budżetowy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Finansowo Budżetowy Referat Finansowo Budżetowy


Podatek od nieruchomości

podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z póź. zmianami)
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. - O podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póź. zmianami)
  • Uchwała Nr XIII/67/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w gminie Cmolas
  • Uchwała Nr XXII/137/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 listopada 2012r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P z 14.10.2012r. poz 673)
wydział

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tut. organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany przez złożenie nowej informacji (deklaracji).
Podatek płatny:
a) Osoby fizyczne: W terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego u sołtysa wsi, w kasie Urzędu, poprzez Pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu (BS o/Cmolas Nr konta 57-9180-1021-2002-1000-7748-0001)
b) Osoby prawne: W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-ego każdego miesiąca bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu (BS o/Cmolas Nr konta 57-9180-1021-2002-1000-7748-0001)
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

wymagane dokumenty

a) Osoby fizyczne: informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzana na formularzu wg ustalonego przez Radę Gminy Cmolas wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania

b) Osoby prawne: deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzana na dany rok podatkowy na formularzu wg ustalonego przez Radę Gminy Cmolas wzoru (złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe) w terminie do 15 stycznia lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz w przypadku zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

opłaty

Nie pobiera się

termin

Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 m-ca (w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 m-ce) od dnia złożenia informacji przez osobę fizyczną organ podatkowy wyda decyzję ustalającą wysokość podatku na dany rok podatkowy lub decyzję zmieniającą podatek

Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 m-ca (w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 m-ce) organ podatkowy sprawdza złożoną przez osobę prawną deklarację i przypisuje kwotę podatku.

tryb odwołania

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Cmolas w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

inne


data wytworzenia2007-03-01
data udostępnienia2007-03-01
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin310
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@