Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Finansowo Budżetowy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Finansowo Budżetowy Referat Finansowo Budżetowy


Podatek rolny

podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. – O podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z póź. zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z póź. zmianami)
    - Uchwała Nr XIII/67/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny w gminie Cmolas
  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M.P. z 26.10.2005r. Nr 62 poz. 867)
  • Uchwała Nr XXII/139/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.
wydział

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tut. organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany przez złożenie nowej informacji (deklaracji).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
a) Od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężna 2,5 q żyta.
b) Od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężna 5 q żyta – obliczona wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek płatny:
a) Osoby fizyczne: W terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego u sołtysa wsi, w kasie Urzędu, poprzez Pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu (BS o/Cmolas Nr konta 57-9180-1021-2002-1000-7748-0001)
b) Osoby prawne: W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego o terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu (BS o/Cmolas Nr konta 57-9180-1021-2002-1000-7748-0001)
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

wymagane dokumenty

a) Osoby fizyczne: informacja o gruntach sporządzana na formularzu wg ustalonego przez Radę Gminy Cmolas wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego względnie zaistnienie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania

b) Osoby prawne: deklaracja na podatek rolny sporządzana na dany rok podatkowy na formularzu wg ustalonego przez Radę Gminy Cmolas wzoru (złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe) w terminie do 15 stycznia lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

opłaty

Nie pobiera się.

termin

Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 m-ca (w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 m-ce) od dnia złożenia informacji przez osobę fizyczną organ podatkowy wyda decyzję ustalającą wysokość podatku na dany rok podatkowy lub decyzję zmieniającą ustalony podatek.

Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 m-ca (w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 m-ce) organ podatkowy sprawdza złożoną przez osobę prawną deklarację i przypisuje kwotę podatku.

tryb odwołania

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Cmolas w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

inne


data wytworzenia2006-04-24
data udostępnienia2006-04-24
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin277
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@