Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Oferty pracy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Oferty pracy Oferty pracy
Ogłoszenie

Urząd Gminy Cmolas ogłasza nabór na wolne stanowisko – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie

1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykształcenie – wyższe,

b) nieposzlakowana opinia,

c) nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) wskazany staż pracy – 1 rok na stanowisku kierowniczym

2) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) znajomość zagadnień z zakresu:

 • zarządzania całością zakładu w ramach zadań określonych w statucie,
 • regulowania spraw organizacyjnych w ramach kompetencji wynikających z odpowiednich przepisów i regulaminu organizacyjnego,
 • wydawania zarządzeń obowiązujących wszystkich pracowników zakładu oraz całokształtu gospodarki zakładu,
 • ustalania regulaminu organizacyjnego zakładu,
 • zatwierdzania wniosków do projektów planu i sprawozdań przedkładanych Wójtowi Gminy,
 • dokonywania podziału zadań i środków na poszczególnych pracowników zakładu,
 • zwierania umów o pracę oraz podejmowania decyzji wynikających ze stosunku pracy i dyscypliny pracy,
 • reprezentacji zakładu wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów w zakresie zleconym przez Wójta Gminy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za sprawne wykonywanie zadań zakładu oraz wytycznych Wójta Gminy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

            Wykonywanie zadań z zakresu:

 • zarządzania całością zakładu w ramach zadań określonych w statucie,
 • regulowania spraw organizacyjnych w ramach kompetencji wynikających z odpowiednich przepisów i regulaminu organizacyjnego,
 • wydawania zarządzeń obowiązujących wszystkich pracowników zakładu oraz całokształtu gospodarki zakładu,
 • ustalania regulaminu organizacyjnego zakładu,
 • zatwierdzania wniosków do projektów planu i sprawozdań przedkładanych Wójtowi Gminy,
 • dokonywania podziału zadań i środków na poszczególnych pracowników zakładu,
 • zwierania umów o pracę oraz podejmowania decyzji wynikających ze stosunku pracy i dyscypliny pracy,
 • reprezentacji zakładu wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów w zakresie zleconym przez Wójta Gminy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za sprawne wykonywanie zadań zakładu oraz wytycznych Wójta Gminy,
 • ponoszenia odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

4) Wymagane dokumenty:

a) życiorys,

b) kwestionariusz osobowy*,

c) list motywacyjny,

d) potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem świadectwa pracy,

d) potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem kserokopie dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wykształcenie

4) Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. od dnia 17.02.2015 do dnia 27.02.2015 roku w godz. 730 do 153o w Sekretariacie Urzędu Gminy w Cmolasie, 36-105 Cmolas 237B. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie”, adres i telefon składającego ofertę.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

* druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru lub pobrać ze strony poniżej.

Uwagi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn, zm.) oraz ustawę z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zm.).


Dokumenty do pobrania:data wytworzenia2015-02-16
data udostępnienia2015-02-16
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin302
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@