Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Cmolas
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Referat Organizacyjny
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Organizacyjny Referat Organizacyjny


Uzyskanie informacji publicznej

podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)
wydział
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Ograniczenie do informacji publicznej stosuje się również przy ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.
 2. Osoba chcąca złożyć wniosek drogą elektroniczną może to zrobić przez stronę epuap.gov.pl w zakładce katalog usług publicznych.
 3. Złożenie wniosku drogą elektroniczna jest możliwe w przypadku posiadania konta na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (e-puap – założenie konta jest bezpłatne).
 4. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cmolas jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej następuje w sposób i formie określonej we wniosku z wyjątkiem, gdy środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, tego nie umożliwia.
 5. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może być udostępniona.
 6. Wnioskodawca w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia składa wniosek o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu.
 7. W sytuacji braku informacji, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
wymagane dokumenty
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Formularz dostępny jest:

 • w sekretariacie Urzędu Gminy w Cmolasie, pokój nr 1 (I piętro)
 • formularz do pobrania dostępny tutaj.
opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd Gminy może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
termin

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, organ (Wójt Gminy Cmolas) jest obowiązany w tym terminie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

tryb odwołania

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie kieruje się (adresuje) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu (ul. Św. Barbary 12) za pośrednictwem (miejsce złożenia odwołania) Wójta Gminy Cmolas w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

inne


data wytworzenia2015-02-10
data udostępnienia2015-02-10
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin509
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, tel.: (017) 28 377 02, fax: (017) 22 728 73, cmolas@cmolas.pl, www.cmolas.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@