Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Skarbnik Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skarbnik Gminy, bieżące, menu 1144 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy: Krystyna Róg

tel. (017) 2837702, fax (017) 2272873,

e-mail:
cmolas@cmolas.pl

przyjmuje w pokoju nr 20 (II piętro - wejście przez pokój nr 21)


Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:


1)       zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest głównym księgowym budżetu gminy do obowiązków i odpowiedzialności którego należy:

  • prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,

2)      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

3)       koordynowanie opracowywania projektu budżetu,

4)       nadzór i kontrola realizacji budżetu gminy,

5)     obsługa Wójta Gminy w zakresie wykonywania budżetu,

6)     analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,

7)     uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,

8)     dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

9)     organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej niezbędnej dla rachunkowości,

10)   koordynowanie opracowywania sprawozdawczości budżetowej,

11)  sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

12)   przygotowywanie dokumentów w zakresie tworzenia funduszy gminnych i prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy,

13)   przygotowywanie projektów regulaminów,  instrukcji i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa i uchwał Rady Gminy,

14)   nadzoruje wykonywanie rozliczeń z sołectwami oraz udziela sołtysom informacji
o przysługującym ich uprawnieniach w sprawie dysponowania przez sołectwo środkami finansowymi w ramach budżetu gminy,

15)   współpraca w zakresie przygotowania projektów (wniosków) o pomoc finansową na realizację inwestycji gminnych kierowanych do funduszy europejskich oraz ich rozliczanie,

16)   jako kierownik referatu Skarbnik Gminy organizuje i nadzoruje prace Referatu Finansowo – Budżetowego oraz przestrzega stosowania przepisów prawnych przez pracowników referatu,

17)   wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.

Metryka

sporządzono
2003-07-25 przez
udostępniono
2003-07-25 02:00 przez
zmodyfikowano
2008-08-22 13:14 przez
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1440
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.