Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Referat Organizacyjny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Organizacyjny, bieżące, menu 1147 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

W skład Referatu Organizacyjnego wchodzą następujace stanowiska:

 • Kierownik Referatu – Sekretarz Gminy,
 • Stanowisko ds. organizacyjno kadrowych,
 • Stanowisko ds. obsługi organów gminy,
 • Stanowisko ds. informacji publicznej,
 • Stanowisko ds. informatyki,
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 • Stanowisko ds. obsługi archiwum,
 • Stanowisko ds. ochrony danych osobowych,
 • Stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych,
 • Stanowisko ds. oświaty, kultury i kultury fizycznej,
 • Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Do podstawowych zadań Referatu Organizacyjnego należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 2. zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami,
 3. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 4. nadzór nad realizacją uchwał Rady, wniosków komisji oraz wniosków i interpelacji radnych,
 5. nadzór i kontrola rozpatrywania petycji, skarg i wniosków obywateli,
 6. zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
 7. prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej Urzędu,
 8. zapewnienie prawidłowych warunków pracy bhp i ppoż.,
 9. prowadzenie archiwum Urzędu,
 10. udział  w opracowywaniu programów i planów rozwoju Gminy oraz budżetu Gminy, w ścisłej współpracy we Skarbnikiem
 11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 12. obsługa Rady, komisji, klubów radnych i radnych, w tym:
 13. przygotowywanie posiedzeń (sesji Rady, klubów radnych i komisji Rady),
 14. opracowanie materiałów z obrad: uchwał, protokołów, opinii, wniosków oraz przekazywanie ich Wójtowi i instytucjom, których dotyczą,
 15. przygotowywanie uchwał Rady do przedłożenia Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
 16. prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  • uchwał Rady,
  • interpelacji radnych,
  • wniosków i opinii,
 17. organizowanie pomocy instruktażowo-szkoleniowej dla radnych,
 18. sporządzanie list obecności z sesji Rady i posiedzeń komisji w celu naliczenia diet,
 19. zapewnienie powielenia materiałów dla radnych, komisji i ich przesłania w ustalonych przez Przewodniczącego Rady terminie,
 20. tworzenie i wdrażanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 21. opracowanie i uaktualnianie Regulaminu organizacyjnego na czas „W” oraz dokumentacji „Stałego Dyżuru” stosownie do zachodzących zmian strukturalnych i zakresu działania,
 22. przygotowanie, ustalenie zespołu do uruchamiania i rozwijania Stanowiska Kierowania oraz jego szkolenie, wdrażanie napływających aktów normatywno-prawnych w zakresie obronności,
 23. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób,
 24. zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania,
 25. nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,
 26. zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem procedur określających częstotliwość ich zmiany,
 27. nadzór czynności związanych ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych,
 28. nadzór nad wykonywaniem kopii awaryjnych, ich przechowywaniem,
 29. nadzór nad przeglądami, konserwacjami oraz uaktualnieniami systemów służących do przetwarzania danych osobowych,
 30. nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji,
 31. nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe generowane przez system informatyczny,
 32. nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe,
 33. podejmowanie działań zabezpieczających system informatyczny, w przypadku naruszenia zabezpieczenia systemu,
 34. analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych,
 35. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty,
 36. realizacja zadań wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela,
 37. realizowanie zadań obronnych.

Metryka

sporządzono
2006-01-31 przez
udostępniono
2006-01-31 01:00 przez
zmodyfikowano
2006-01-31 01:00 przez
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1311
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.