Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Referat Finansowo - Budżetowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Finansowo - Budżetowy, bieżące, menu 1148 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Finansowo - Budżetowy

Referat Finansowo - Budżetowy

W skład Referatu Finansowo – Budżetowego wchodzą następujące stanowiska:

 • Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy,
 • Stanowisko ds. wynagrodzeń,
 • Stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych (Urząd Gminy i GOPS),
 • Stanowisko ds. organu finansowego i kredytów,
 • Stanowisko ds. księgowości pozabudżetowej,
 • Stanowisko ds. inwestycji,
 • Stanowisko ds. obsługi finansowej jednostek pomocniczych,
 • Stanowisko ds. sprawozdawczości i analizy wykonania budżetu,
 • Stanowisko ds. księgowości majątku trwałego gminy,
 • Stanowisko ds. podatku VAT,
 • Stanowisko ds. obsługi kasowej,
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
 • Stanowisko ds. windykacji należności budżetowych (podatkowych i niepodatkowych)

Do podstawowych zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy:

 1. ustalanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenie rachunkowości podatkowej, tj. wymiar, pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, zgodnie z ordynacją podatkową,
 3. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami oraz o dochodowości gospodarstwa rolnego,
 4. prowadzenie bieżącej ewidencji budynków i gruntów w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz jej kontrola,
 5. prowadzenie ewidencji przypisów i odpisów podatkowych oraz comiesięczne uzgadnianie dochodów z księgowością budżetową,
 6. sporządzanie informacji dotyczących należności podatkowych, nadpłat i zaległości,
 7. bieżąca analiza zaległości podatkowych ich windykacja i egzekucja,
 8. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie zaniechania w całości lub części poboru podatków z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, a także w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i umorzenia zaległości z tytułu tych zobowiązań,
 9. prowadzenie i stałe aktualizowanie ewidencji pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych dla celów podatku od środków transportu,
 10. korespondencja i udzielanie informacji w zakresie podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. udział  w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy oraz budżetu gminy, w ścisłej współpracy ze skarbnikiem
 12. wykonywanie innych zadań wynikających  przepisów szczególnych.
 13. przygotowywanie materiałów i informacji do opracowania projektu budżetu i planów finansowych,
 14. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
 15. dokonywanie analiz wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu zapewnienia racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi,
 16. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu Gminy,
 17. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu,
 18. naliczanie płac pracowników Urzędu,
 19. prowadzenie czynności związanych z windykacją nie podatkowych należności Gminy,
 20. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mienia Gminy,
 21. obsługa kredytów zaciąganych przez Gminę,
 22. prowadzenie obsługi funduszy celowych i dotacji,
 23. obsługa finansowa spraw socjalnych,
 24. organizowanie i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 25. sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy,
 26. opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonania budżetu i planów finansowych oraz przedkładanie wynikających z nich wniosków  Wójtowi i Radzie,
 27. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową oraz Urzędami Skarbowymi i bankami,
 28. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 29. realizowanie zadań obronnych.

Metryka

sporządzono
2006-01-31 przez
udostępniono
2006-01-31 01:00 przez
zmodyfikowano
2006-01-31 01:00 przez
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1500
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.