Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Organy Gminy Rada Gminy i Komisje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rada Gminy i Komisje, bieżące, menu 1168 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rada Gminy i Komisje

Rada Gminy i Komisje

Wykaz radnych Rady Gminy VIII kadencja (2018-2023)

LpImię i naziwsko Funkcja
1Ryszard WarzochaPrzewodniczący Rady Gminy 
2Krzysztof Łagoda Wiceprzewodniczący 
3Waldemar ZielińskiWiceprzewodniczący 
4Andrzej Bujak Radny Rady Gminy 
5Ryszard Gaweł Radny Rady Gminy 
6Piotr Maciąg Radny Rady Gminy 
7Krzysztof KsiążekRadny Rady Gminy 
8Dariusz Piechota Radny Rady Gminy 
9Stanisław Siębor Radny Rady Gminy 
10Rafał Stróż Radny Rady Gminy 
11Magdalena Szpyt Radna Rady Gminy 
12Ewelina NowickaRadna Rady Gminy 
13

Bernadetta  Wolak-Posłuszny

e-mail: bernadetta.wolak-posluszny@cmolas.pl  

Radna Rady Gminy 
14Andrzej Zagroba Radny Rady Gminy 
15Marian Zieliński Radny Rady Gminy 

Komisja Rewizyjna: 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Wolak-Posłuszny Bernadetta

Przewodniczący Komisji

2.

Gaweł Ryszard

Z-ca przewodniczącego

3.

Książek Krzysztof

Członek Komisji

4.

Piechota Dariusz

Członek Komisji

5.

Zagroba Andrzej

Członek Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
 2. opiniowanie wykonywania budżetu gminy oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja przesyła powyższą opinię wraz z wnioskiem do Izby nie później niż do 31 marca każdego roku,
 3. rozpatrywanie wyników kontroli organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonych przez organy kontrolne spoza gminy,
 4. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności gminy.

Komisja Mandatowo-Regulaminowa

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Szpyt Magdalena 

Przewodnicząca Komisji

2.

Zieliński Marian

Z-ca przewodniczącego

3.

Piechota Dariusz

Członek Komisji

4.

Książek Krzysztof

Członek Komisji

5.

Maciąg Piotr

Członek Komisji

Komisja Mandatowo-Regulaminowa działa w zakresie spraw:

 1. wnioskowanie i opiniowanie zmian statutu gminy jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
 2. opiniowanie projektów statutów jednostek nowotworzonych,
 3. współpraca z sołectwami,
 4. ochrona radnego oraz wnioskowanie o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu,
 5. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa ludności oraz współpraca z komisariatem
  Policji i jednostkami OSP,
 6. przeglądanie i analizowanie układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.
 7. przeglądanie i analizowanie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.
 8. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Gaweł Ryszard

Przewodniczący Komisji

2.

Łagoda Krzysztof

Członek Komisji

3.

Zieliński Marian

Członek Komisji

4.

Zieliński Waldemar

Zastępca Przewodniczącego Komisji

5.

Wolak-Posłuszny Bernadetta

Członek Komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych działa w zakresie:

 1. oceny funkcjonowania placówek oświaty i wychowania przedszkolnego,
 2. oceny funkcjonowania placówek kultury oraz działań na rzecz rozwoju i promocji kultury w tym upowszechnianie czytelnictwa, sztuki ludowej,
 3. przeglądania i analizowania stanu sportu i rekreacji oraz działań na rzecz rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej,
 4. przeglądania i analizowania funkcjonowania pomocy społecznej i rodziny oraz działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
 5. oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w gminie,
 6. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Zieliński Waldemar

Przewodniczący Komisji

2.

Szpyt Magdalena 

Z-ca przewodniczącego

3.

Siębor Stanisław

Członek Komisji 

4.

Nowicka Ewelina 

Członek Komisji

5.

Łagoda Krzysztof

Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego działa w zakresie:

 1. opiniowanie strategii rozwoju gospodarczego gminy oraz zagospodarowania przestrzennego terenu
 2. propagowanie systemów wspierania i rozwoju rolnictwa,
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 4. przeglądanie i analizowanie stanu handlu i usług oraz małej przedsiębiorczości,
 5. przeglądanie i analizowanie gospodarki mieniem komunalnym gminy
 6. leśnictwa, zadrzewień i gospodarki łowieckiej,
 7. przeglądanie i analizowanie stanu gospodarki wodnej i melioracji, wykorzystania miejscowych zasobów surowcowych,
 8. przeglądanie i analizowanie stanu gminnych dróg, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 9. innych spraw zleconych przez Radę Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Siębor Stanisław

Przewodniczący Komisji

2.

Zagroba Andrzej

Z-ca przewodniczącego

3.

Bujak Andrzej

Członek Komisji 

4.

Maciąg Piotr

Członek Komisji

5.

Stróż Rafał

Członek Komisji

6.

Nowicka Ewelina

Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa w zakresie:

 1. analizy i opiniowania skierowanych do Rady Gminy:
 • skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 • wniosków;
 • petycji składanych przez obywateli.

Metryka

sporządzono
2010-12-14 przez
udostępniono
2010-12-14 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2022-09-07 10:20 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2989
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.