Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Akty prawa miejscowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Akty prawa miejscowego, bieżące, menu 1208 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

 

 

Akty prawa miejscowego

 

W dniu 1 stycznia 2001r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718).
Ustawa ta ujednoliciła sposób wydawania dzienników urzędowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady publikacji aktów prawnych w dziennikach urzędowych.
Jako dziennik urzędowy Ustawa wskazała również wojewódzki dziennik urzędowy, w którym zgodnie z art. 13 publikowane są następujące samorządowe akty prawne:

  1. akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

  2. akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu, gminy;

  3. statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;

  4. akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

  5. wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;

  6. porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;

  7. uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa;

  8. obwieszczenia o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;

  9. statut urzędu wojewódzkiego;

  10. inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy.

Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu pokój Nr 23.

W celu uzyskania informacji o wykazie aktów prawa miejscowego obowiązującego w gminie Cmolas proszę wybrać rok w zakładce po lewej stronie.

Akta prawa miejscowego podlegajace ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego publikowane są na stronach Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego.

 

Metryka

sporządzono
2007-11-07 przez Grażyna Kurdziel
udostępniono
2007-11-07 01:00 przez Marian Posłuszny
zmodyfikowano
2010-11-09 16:26 przez Marian Posłuszny
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4656
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.