Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Przedmiotowy zakres działalności Opinie w sprawie budżetu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opinie w sprawie budżetu, bieżące, menu 1232 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Opinie w sprawie budżetu

Opinie w sprawie budżetu

 • Uchwała Nr 2/123/2022 z dnia 15 lutego 2022r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Cmolas na 2022r. - pobierz 
 • Uchwała Nr 2/56/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cmolas na lata 2022-2032 - pobierz 
 • Uchwała Nr 2/56/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022r. - pobierz 
 • Uchwała Nr 2/47/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Cmolas na 2022r. - pobierz 
 • Uchwała Nr 2/41/2021 z dnia 8 października 2021r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie informacji Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. - pobierz
 • Uchwała Nr 2/28/2021 z dnia 5 maja 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2020 rok - pobierz 
 • Uchwała Nr 2/128/2021 z dnia 2 marca 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Cmolas na 2021r. - pobierz  
 • Uchwała Nr 2/129/2021 z dnia 2 marca 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cmolas określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2021-2030 - pobierz  
 • Uchwała Nr 2/53/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas 2021r. - pobierz 
 • Uchwała Nr 2/53/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cmolas na lata 2021-2030 - pobierz 
 • Uchwała Nr 2/14/2020 z dnia 25 września 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie informacji Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. - pobierz
 • Uchwała Nr XV/88/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok - pobierz  
 • Uchwała Nr XV/60/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cmolas - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/325/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/326/2020 z dnia 19 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2020 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/324/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2020, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/179/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/99/2019 z dnia 19 kwietnia 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/50/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2019 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/49/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanejkwoty długu Gminy Cmolas na lata 2019-2029 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/281/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/280/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2019, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/18/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/70/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2018 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/69/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie pozytywnej opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cmolas na lata 2018-2027 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/313/2017 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/312/2017 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2018 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/311/2017 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/179/2017 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cmolas informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/106/2017 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2016 rok - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/64/2017 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2017 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/63/2017 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cmolas na lata 2017-2029 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/290/2016 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2017 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/289/2016 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finsansowej Gminy Cmolas - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/288/2016 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/167/2016 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 7 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/92/2016 Składu Orzedającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015 rok - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/40/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cmolas na lata 2016-2028 - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/276/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/275/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budzetowej Gminy Cmolas na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/178/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cmolas o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/89/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o planowanej kwocie długu Gminy Cmolas na lata 2015- 2027 - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/51/2015 z dnia 5 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/243/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/242/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/103/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2013 rok - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/53/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2014 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/52/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cmolas na lata 2014-2026 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/353/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/352/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/142/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2012 rok - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/85/2013 z dnia 27 lutego 2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cmolas okreslonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2013 - 2024 - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/82/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2013 - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/20/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cmolas - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/19/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w spawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2013, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/211/2012 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 września 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cmolas informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/105/2012 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2011 rok - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/211/2012 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 września 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cmolas informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/393/2011 z dnia 19 grudnia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2012 - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/392/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w spawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2012, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz 
 • Uchwała Nr XIV/288/2011 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 13 września 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Cmolas informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/136/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cmolas sprawozdaniu rocznym z wykonania budżeu gminy za 2010 rok - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/288/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w spawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Cmolas na rok 2011, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/289/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2011 - pobierz
 • Uchwała Nr XIV/100/2011 z dnia 28 marca 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Cmolas w roku 2011 - pobierz

 

Metryka

sporządzono
2011-01-03 przez Ireneusz Wilk
udostępniono
2011-01-03 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2022-05-13 11:22 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1896
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.