Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Wybory ławników 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory ławników 2011, bieżące, menu 1235 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory ławników 2011

Wybory ławników 2011

W Y B O R Y      Ł A W N I K Ó W

W związku z upływającą z dniem 31 grudnia 2011 kadencją ławników informujemy, iż 

do dnia 30 czerwca 2011 roku

trwa zgłaszanie kandydatów na ławników na nową kadencję 2012-2015.

 

Informacje ogólne

Uprzejmie informujmy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia,

Rada Gminy w Cmolasie jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 – 2015.

 

KALENDARIUM  WYBORÓW

  • Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 24 maja 2011r. podał, że Rada Gminy w Cmolasie dokona wyboru ławników: do Sadu Rejonowego w Kolbuszowej jednej osoby i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu jednej osoby.
  • 30 CZERWCA 2011 r. - upływa termin zgłoszenia kandydatów.
  • SIERPIEŃ 2011 r. – sesja Rady Gminy Cmolas podczas której podjęta zostanie uchwała w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników.
  • WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2011 r. – sesja Rady Gminy Cmolas podczas, której odbędą się wybory ławników sądowych na lata 2012-2015.
  • 31 PAŹDZIERNIKA 2011 r. – Rada Gminy przesyła prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.


Poniżej wszelkie niezbędne informacje:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - pobierz,

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - pobierz

Informacje dla kandydatów na ławników

Zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sadowego,

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika,

Oświadczenie o prowadzonym postępowaniu,

Oświadczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej

Metryka

sporządzono
2011-06-14 przez Ireneusz Wilk
udostępniono
2011-06-14 02:00 przez Ireneusz Wilk
zmodyfikowano
2011-06-30 02:00 przez Ireneusz Wilk
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1118
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.