Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Przedmiotowy zakres działalności Petycje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Petycje, bieżące, menu 1287 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Petycje

Petycje

  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019r. przez Radę Gminy Cmolas - pobierz
  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020r. przez Radę Gminy Cmolas - pobierz
  • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020r. przez Radę Gminy Cmolas - pobierz 

 

 Lp.

 Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 skan petycji 

Przedmiot petycji  

 Data złożenia petycji 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 

 Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji  

 1

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 

1-2016 

utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym gminy (serwis www) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci) 

 29.10.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 

 

 Informacja 

2

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

2-2016

umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

27.10.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 

  Informacja 

3

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

1-2018

prośba o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Dąbrówka-Cmolas, ozn. ?Księża droga.

24.04.2018

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 

 Informacja

4

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

2-2018

Oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych. Podanie Danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń. Wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.

30.04.2018

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 

 Informacja

5

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

3-2018

petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

13.09.2018

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji 

 Informacja

6

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

4-2018

petycja do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 08.11.2018 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji   Informacja 

7

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

5-2018

petycja do Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

08.11.2018zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Informacja 

8

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Xs-Events Sp. z o.o. Sp. k

1-2019

petycja do Kierownika JST oraz dyrektorów szkół dotycząca przystąpienia gminy/szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

08.03.2019zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Informacja 

9

Szulc Efekt Sp. z o.o.

2-2019

zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w obszarze kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

 29.05.2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Informacja

10

Szulc Efekt Sp. z o.o.

3-2019

Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.

07.06.2019zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Informacja

11

Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

4-2019

Wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

21.08.2019zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji   Informacja 

12

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

5-2019 dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb  interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 09.08.2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji   Informacja

13

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

6-2019dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb  interesantów - dot. płatności bezgotówkowych15.10.2019zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  informacja 

14

Renata Sutor

7-2019postulat o zmianę przepisów prawa: miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego, zbiórek publicznych 18.11.2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 listopada 2019r.

Uchwała Nr XIII/98/19 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 grudnia 2019r.

 Informacja 

15

Renata Sutor

8-2019zmiana przepisów prawa miejscowego, poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski6.12.2019zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Uchwała Nr XIV/108/20 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 stycznia 2020r. Informacja

16

Koalicja Polska Wolna od 5G

1-2020przyjęcie uchwały przez Radę Miasta/Gminy w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem24.03.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Infomacja

17

Renata Sutor

2-2020Wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"07.04.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Uchwała Nr XVIII/129/20 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 lipca 2020r. Informacja

18

Open Nexus Sp. z o.oo, Szulc Efekt sp. z o.o.

3-2020Zlecenie przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie "Pismo ws udostępnienia platformazakupowa.pl" do odpowiedniej klasy z wykazu akt 25.03.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  

19

SMEbusiness.pl Sp. z o.o.

4-2020Wprowadzenia screeningu wszystkich osób wchodzących do urzędu/jednostki - pozwalajacego wskazać osoby z podwuższoną temperaturą ciała23.04.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Informacja 

20

Mieszkańcy Poręb Dymarskich 

5-200Prośba o pomoc w wykonaniu odwodnienia oraz przyśpieszenia starań o przejęcie drogi nr 998 będącej wlasnością Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz wykopania rowów i utwardzenia ww drogi25.06.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Informacja 

21

Szulc Efekt Sp. z o.o.

6-2020Zapytania odnośnie zakupu i wydatkowania gminy na zakup rękawic ochronnych, maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.05.11.2020zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Informacja 

22

Fundacja Tradycyjne Podkarpacie

7-2020Przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwaranacji od producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.15.12.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Uchwała Nr XXIII/172/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Informacja 

23

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Anna Szmelcer, Przewodnicząca, Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice
e-mail: polskawolnaodgmo@o2.pl
http://www.polskawolnaodgmo.org/

 1-2021

uzupełnienie

Żądanie natychmiastowego zaprzestania eksperymentu szczepień COVID-19, żądanie dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat  pandemii. Żądanie odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020, żądanie od adresatów tego listu otwartego, deklaracji osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw. pandemią koronawirusa.05.01.2021   zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Uchwała Nr XXIV/181/21 Rady Gminy w Cmolasie  z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Informacja 

24

Krzysztof Kukliński

2-2011

„Petycja skierowana do Samorządu Gminy” o przygotowanie treści informacji dotyczącej suplementacji witaminy D3 w procesie budowania odporności przeciw SARS-CoV-2, dla przekazania:

1) komunikatu/uchwały, której treść ukaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie,

2) pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów (brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.)

Wnoszący petycję prosi Samorządowców i wszystkich Ludzi Dobrej Woli o korzystanie z wiedzy naukowców i przekazywanie informacji o profilaktyce w zakresie możliwości podniesienia poziomu odporności dzięki suplementacji witaminy D3, która może uchronić zdrowie i życie tysięcy Polaków, mieszkających w każdej polskiej gminie.

09.02.2021  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Petycja wycofana z dniem 17.02.2021

25

Teresa Garland

3-2021

Petycja do Rady Gminy o opinię ws. przeprowadzenia referendum ludowego. 

23.02.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Uchwała Nr XXIII/183/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Informacja 

26

Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" 

4-2021

Petycja o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Rady Gminy Cmolas w celu rozpatrzenia uchwał: 1. w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny, 2. o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepinkami przeciwko Covid-19 na terenie gminy, 3. o publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy.

23.02.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Uchwała Nr XXIII/182/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji  Informacja

27

Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - Teresa Garland

5-2021

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

03.03.2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  Informacja

28

Mięczynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi.

6-2021

Petycja z dnia 8 czerwca 2021 r. zarejestrowana pod numerem ORG.II.152.5.2021 w sprawie działań rządu mających na celu przekupienie wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionkę na Covid-19, dając wyróżnienia finansowe dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności.

08.06.2021zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Uchwała Nr XXIX/211/21 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 5 października 2021r. w sprawie rozpatrzenia listu otwartego - petycji Informacja 

29

Fundacja im. Nikoli Tesli

7-2021

8-2021

1-2022

Petycje wraz z uzupełnieniami dot. kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa

21.12.2021

22.12.2021

12.01.2021

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycjiUchwała Nr XXXIV/263/22 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Informacja

30

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

2-2022

Petycja w sprawie optymalizacji wydatków związanych kosztami zakupu  energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę 

04.05.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  

31

Patryk Janusz Król

3-2022

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

22.07.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycjiUchwała Nr XLIII/311/22 Rady Gminy Cmolas z dnia 27 października 2022r. Informacja 

32

Teresa Garland

4-2022

Petycja o utworzenie oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

16.08.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  

33

Mieszkańcy zamieszkali przy drodze powiatowej od drogi krajowej w kierunku Mechowca

5-2022

Prośba o nadanie ulicy przy której mieszkają nazwy LASOWIACKA

03.09.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycjiUchwała Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Cmolas z dnia 27 października 2022r. 

34

Mieszkańcy zamieszkali przy drodze gminnej na Pańskich Polach określonej w ankiecie jako droga nr 34

6-2022

Prośba o uwzględnienie nazwy ulicy DWORSKA przy nadawaniu nazw ulicom

07.09.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycjiUchwała Nr XLIII/312/22 Rady Gminy Cmolas z dnia 27 października 2022r. 

35

Mieszkańcy

7-2022

Prośba o zmianę nazwy ulicy mjr Micka Józefa na inną

07.09.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycjiUchwała Nr XLIII/315/22 Rady Gminy Cmolas z dnia 27 października 2022r. 

36

Właściciele działek przy nr domu 409 (nr drogi z ankiety 09)

8-2022

Prośba o nadanie ulicy nazwy Porębska

08.09.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycjiUchwała Nr XLIII/314/22 Rady Gminy Cmolas z dnia 27 października 2022r. 

37

Wójt Gminy Solina

9-2022

Prośba o poparcie starań Gminy Solina dot. pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowskiego

13.09.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji  

38

Szulc Efekt Sp. z o.o.

10-2022

Poszerzenie zakresu świadczeń dla kobiet w ciąży o usługi monitorowania stanu ciąży

28.09.2022

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji Informacja

Metryka

sporządzono
2016-11-18 przez Wilk Ireneusz
udostępniono
2016-11-18 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2022-11-04 12:07 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1275
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.