Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Akty prawa miejscowego Rok 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2018, bieżące, menu 1310 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2018

Rok 2018

Akty prawa miejscowego podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjęte w 2018r.

Lp.

Data podjęcia

Tytuł aktu

Data ogłoszenia

w Dz.Urz.Woj.Podkarp.

Poz.

link

1.

25.01.2018

Uchwała  nr XXXIV/231/18  w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2018r.

13.03.2018

1115

 http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/1115/akt.pdf

2.

25.01.2018

Uchwała nr XXXIV/234/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzącym na terenie Gminy Cmolas, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

12.03.2018

1081

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/1081/akt.pdf

3.

22.03.2018

Uchwała  nr XXXV/237/18 Rada Gminy w Cmolasie  z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cmolas” w 2018r.

16.04.2018

1953

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/1953/akt.pdf

4.

3.04.2018

Uchwała  nr XXXVI/242/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cmolas przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

19.04.2018

2035

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/2035/akt.pdf

 

5.

3.04.2018

Uchwała  nr XXXVI/243/18  w sprawie podziału gminy Cmolas na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

19.04.2018

2036

 http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/2036/akt.pdf

6.

3.04.2018

Uchwała  nr XXXVI/244/18  w sprawie podziału gminy Cmolas na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

19.04.2018

2037

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/2037/akt.pdf

 

7.

26.03.2018

Zarządzenie  Wójta Gminy Cmolas nr 544/18  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za 2017r.

25.07.2018

3326

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/3326/akt.pdf

8.

28.06.2018

Uchwała  nr XXXVIII/258/18  w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym

25.07.2018

3325

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.plWDU_R/2018/3325/akt.pdf

9

30.08.2018

Uchwała  nr XL/264/18  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Cmolas

20.09.2018

3978

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/3978/akt.pdf

10.

30.08.2018

Uchwała  nr XL/265/18  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

20.09.2018

3980

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/3980/akt.pdf

11.

30.08.2018

Uchwała  nr XL/266/18  w sprawie zniesienia form ochrony przyrody

20.09.2018

3979

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/3979/akt.pdf

12

04.10.2018

Uchwała  nr XLI/271/18  w sprawie Statutu Gminy Cmolas

26.10.2018

4459

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/4459/akt.pdf

13.

22.10.2018

Uchwała  nr XLI/272/18  w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

04.10.2018

4375

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/4375/akt.pdf

14.

06.12.2018

Uchwała  nr II/6/18  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Cmolasie

07.01.2019

134

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/134/akt.pdf

15.

06.12.2018

Uchwała  nr II/8/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

14.12.2018

5527

 http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/5527/akt.pdf

16.

06.12.2018

Uchwała  nr II/9/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

14.12.2018

5530

 http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/5530/akt.pdf

17.

06.12.2018

Uchwała  nr II/10/18  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019

14.12.2018

5471

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/5471/akt.pdf

18.

06.12.2018

Uchwała  nr II/11/18  w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek leśny dla krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

14.12.2018

5480

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/5480/akt.pdf

19.

06.12.2018

Uchwała  nr II/12/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty

14.12.2018

5484

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/5484/akt.pdf

20.

06.12.2018

Uchwała nr II/17/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

14.12.2018

5505

 http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/5505/akt.pdf

21.

28.12.2018

Uchwała  nr III/18/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cmolas

23.01.2019

571

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/571/akt.pdf

22.

28.12.2018

Uchwała  nr III/19/18  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hadykówka

23.01.2019

573

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/573/akt.pdf

23.

28.12.2018

Uchwała  nr III/20/18 .zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jagodnik

23.01.2019

574

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/574/akt.pdf

24.

28.12.2018

Uchwała  nr III/21/18  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrowy Baranowskie

23.01.2019

575

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/575/akt.pdf

25.

28.12.2018

Uchwała  nr III/22/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrowy Tuszowskie

23.01.2019

576

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/576/akt.pdf

26.

28.12.2018

Uchwała  nr III/23/18  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poręby Dymarskie

23.01.2019

578

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/578/akt.pdf

27.

28.12.2018

Uchwała  nr III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzęsówka

23.01.2019

579

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/579/akt.pdf

28.

28.12.2018

Uchwała  nr III/25/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka

23.01.2019

580

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/580/akt.pdf

29.

28.12.2018

Uchwała  nr III/26/18  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłodziny

23.01.2019

582

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/582/akt.pdf

30.

28.12.2018

Uchwała  nr III/27/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Toporów

23.01.2019

583

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2019/583/akt.pdf

Metryka

sporządzono
2019-02-05 przez Grażyna Kurdziel
udostępniono
2019-02-05 00:00 przez Ireneusz Wilk
zmodyfikowano
2019-02-05 07:48 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
591
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.