Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Przedmiotowy zakres działalności Sprawozdania budżetowe Lata 2019-2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Lata 2019-2020, bieżące, menu 1313 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Lata 2019-2020

Lata 2019-2020

 

 

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2018 - pobierz 
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce) - pobierz 
 • Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2018r. (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie za rok 2018 - pobierz 
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa (Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich) - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2018r. (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie) - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2018r. (Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa (Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie) - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2018r. (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Urząd Gminy w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. (Urząd Gminy Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2018r. (Urząd Gminy w Cmolasie) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa (Urząd Gminy w Cmolasie) - pobierz

 

 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 - pobierz
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 - pobierz
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 - pobierz
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019r. - pobierz
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku - pobierz
 • Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) za okres do dnia 31 marca 2019 roku - pobierz
 • Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) za okres do dnia 31 marca 2019 roku - pobierz
 • Rb-34S - Sprawozdani z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca 1 kwartału 2019r. - pobierz 
 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 - pobierz
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 - pobierz
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 - pobierz
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019r. - pobierz
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku - pobierz

 

 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 - pobierz
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 - pobierz
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 - pobierz
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019r. - pobierz
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 września 2019 roku (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 września 2019 roku (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na racjunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2019 do końca 3 kwartału 2019r. - pobierz

 

 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 - pobierz
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 - pobierz
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 - pobierz
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019r. - pobierz
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia 2019 roku (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia 2019 roku (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na racjunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2019 do końca 4 kwartału 2019r. - pobierz
 • Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 - pobierz
 • Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na koniec 2019 roku - pobierz
 • Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2019 roku - pobierz 

 

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2019 - pobierz

 

 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa (Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce) - pobierz 
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich) - pobierz 
 • Informacja dodatkowa (Szkoła Podstawowa w Ostrowach Tuszowskich) - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie) - pobierz 
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Szkoła Podstawowa im. prof. J. Czekanowskiego w Cmolasie) - pobierz 
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie) - pobierz 
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie) - pobierz 
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz 
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Urząd Gminy w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Urząd Gminy Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Urząd Gminy w Cmolasie) - pobierz 
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Gmina Cmolas) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Gmina Cmolas) - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. (Gmina Cmolas) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2019r. (Gmina Cmolas) - pobierz
 • Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" - pobierz

 

 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 - pobierz
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 - pobierz
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 - pobierz
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020r. - pobierz
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 marca 2020 roku (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 marca 2020 roku (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na racjunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2020 do końca 1 kwartału 2020r. - pobierz

 

 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 - pobierz
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 - pobierz
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 - pobierz
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020r. - pobierz
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 czerwca 2020 roku (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 czerwca 2020 roku (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na racjunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2020 do końca 2 kwartału 2020r. - pobierz

 

 • Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 - pobierz
 • Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 - pobierz
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 - pobierz
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020r. - pobierz
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia 2020 roku (Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie) - pobierz
 • Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia 2020 roku (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie) - pobierz

 

 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r. (Urząd Gminy w Cmolasie) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r. (Urząd Gminy Cmolasie) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2020r. (Urząd Gminy w Cmolasie) - pobierz 
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020r. (Gmina Cmolas) - pobierz 
 • Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r. (Gmina Cmolas) - pobierz
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r. (Gmina Cmolas) - pobierz
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31.12.2020r. (Gmina Cmolas) - pobierz

Metryka

sporządzono
2019-04-30 przez
udostępniono
2019-04-30 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2021-06-09 15:25 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
581
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.