Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Przedmiotowy zakres działalności Raporty o stanie gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Raporty o stanie gminy, bieżące, menu 1314 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Raporty o stanie gminy

Raporty o stanie gminy

R A P O R T    O    S T A N I E     G M I N Y     Z A    2 0 2 1  ROK

1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Cmolas w załączeniu przedstawia raport o stanie Gminy Cmolas za 2020 rok.

2. Procedura rozpatrywania raportu

Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

3. Debata radnych

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

4. Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami przez, co najmniej 20 osób.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wzór zgłoszenia udziału w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy w budynku Urzędu Gminy Cmolas  - w pokoju nr 23 w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30. 

Pliki:
Metryka

sporządzono
2019-05-31 przez Marian Posłuszny
udostępniono
2019-05-31 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2022-06-20 10:28 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
667
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.