Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1323 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Cmolas zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cmolas.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-14. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast klawisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast klawisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Wilk, cmolas@cmolas.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (017) 28 377 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK URZĘDU GMINY CMOLAS

1.Dostępność miejsc parkingowych

Dojazd do budynku Urzędu Gminy odbywa się bezpośrednio z drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów. Budynek dysponuje parkingiem ogólnodostępnym. Przed budynkiem urzędu zlokalizowane jest miejsce postojowe o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami z zachowaniem odpowiednich wymiarów. Stanowisko postojowe połączenie z najbliższym chodnikiem poprzez wyrównanie poziomów płaszczyzny drogi i chodnika umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim na poziom chodnika. Zastosowano znaki poziome, malowane na nawierzchni miejsca postojowego, antypoślizgową farbą na niebieskim tle.

2. Dostępność głównego wejścia

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona. Do wejścia prowadzi 7 stopni o szerokości 35 cm i wysokości 15cm z zastosowaniem obustronnych barierek chromoniklowych. Schody wyposażone w system grzewczy, który zapobiega oblodzeniu w okresie zimowym Zadaszenie nad chodnikiem, schodami i głównym wejściem. Brak zastosowania pochylni, platformy przychodowej czy podnośnika platformowego, co powoduje pełną niedostępność tych miejsc dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jednak przed schodami prowadzącymi do wejścia do budynku znajduje się dzwonek o przywołania urzędnika dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym pracownicy wychodzą przed budynek do osoby niepełnosprawnej np. poruszającej się na wózku inwalidzkim i starają się udzielić pomocy poprzez udzielenie informacji, dostarczenie i odbiór wypełnionych druków. Ponadto osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Cmolas mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 17 283 77 02) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych. Pracownicy Urzędu mogą również obsłużyć w dogodnym dla interesanta miejscu.

Do budynku prowadzą dwuskrzydłowe częściowo szklane drzwi z wymiarami dostoswanymi do obsługi osób niepełnosprawnych. Brak jest automatycznego otwierania drzwi. Drzwi otwierane są ręcznie, brak progów. Domofon umieszczony w widocznym miejscu na bocznej ścianie obok drzwi wejściowych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. Komunikacja wewnętrzna

Budynek nie posiada windy. Przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest wyłącznie po schodach. Klatka schodowa znajduje się na wprost wejścia głównego do budynku. Schody wyposażone są w barierkę, a początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Schody oznaczone są tabliczkami informacyjnymi. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny. Szerokość ciągów komunikacyjnych zapewnia swobodne poruszanie się.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Toaleta ma szerokie drzwi, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych oraz dużą powierzchnię manewrową.

W urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej, brak również systemu informacji głosowej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jest możliwość wejścia do budynku Urzędu Gminy z psem asystującym i psem przewodnikiem,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Pracownik obsługi przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy; jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie i niezwłocznie udaje się do miejsca dogodnego dla załatwienia potrzeb interesanta w celu kompleksowego obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Metryka

sporządzono
2020-10-14 przez INTERmedi@ Spółka Jawna
udostępniono
2020-10-14 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2021-04-02 08:58 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1065
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.