Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Akty prawa miejscowego Rok 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2020, bieżące, menu 1325 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2020

Rok 2020

Lp.

Data podjęcia 
aktu

Tytuł aktu

Data ogłoszenia 
w Dz.Urz.Woj.
Podkarp.

Poz.

link

1.

28.01.2020

Uchwała  nr XIV/105/20  w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2020r.

12.03.2020

1274

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/1374/akt.pdf

2.

18.03.2020

Zarządzenie NR 225/20 Wójta Gminy Cmolas w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2019

9.07.2020

2887

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2887/akt.pdf

3.

28.04.2020

Uchwała  nr XIV/112/20  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

19.05.2020

2214

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2214/akt.pdf

4.

28.04.2020

Uchwała  nr XIV/114/20  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cmolas w 2020r.

15.05.2020

2179

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2179/akt.pdf

5.

28.04.2020

Uchwała  nr XIV/115/20  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15.05.2020

2180

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2180/akt.pdf

6.

28.04.2020

Uchwała  nr XIV/116/20  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cmolas

19.05.2020

2215

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2215/akt.pdf

7.

28.04.2020

Uchwała nr XVI/117/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cmolas

13.05.2020

2130

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2130/akt.pdf

8.

28.04.2020

Uchwała nr XVI/118/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

13.05.2020

2131

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2131/akt.pdf

2.06.2020

Zmiany w uchwale rady rozstrzygnięciem nadzorczym:

Uchwała nr XIV/1289/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/118/20

5.06.2020

2463

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2463/akt.pdf

 

9.

31.08.2020

Uchwała  nr XIX/138/20 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cmolas

28.09.2020

3682

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/3682/akt.pdf

10.

31.08.2020

Uchwała  nr XIX/140/20  w sprawie ustalenia średniej ceny za litr paliwa w Gminie Cmolas na rok szkolny 2020/2021

28.09.2020

3683

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/3683/akt.pdf

11.

31.08.2020

Uchwała  nr XIX/141/20 w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie przystanków autobusowych na terenie Gminy Cmolas

28.09.2020

3684

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/3684/akt.pdf

12.

12.11.2020

Uchwała  nr XXI/152/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cmolas

07.12.2020

4737

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/4737/akt.pdf

13.

12.11.2020

Uchwała  nr XXI/154/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

07.12.2020

4738

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/4738/akt.pdf

14.

12.11.2020

Uchwała  nr XXI/155/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

07.12.2020

4739

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/4739/akt.pdf

15.

12.11.2020

Uchwała  nr XXI/156/20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021

07.12.2020

4740

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/4740/akt.pdf

Metryka

sporządzono
2020-12-29 przez
udostępniono
2020-12-29 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2021-02-24 09:43 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
353
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.