Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Wójta Gminy Rok 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2022, bieżące, menu 1338 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2022

Rok 2022

 

Nr zarządzenia

z dnia

w sprawie

Link

482/22

03.01.2022r.

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Cmolas w 2022 roku 

 

483/22

03.01.2022r.

wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu dodatku osłonowego oraz upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji 

---- 1496.gif

484/22

04.01.2022r.

upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif

485/22

04.01.2022r.

upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif

486/22

07.01.2022r.

przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

487/22

07.01.2022r.

powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Wiejskim Centrum Kultury w Ostrowach Baranowskich 

---- 1496.gif

488/22

20.01.2022r.

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowych projektów uchwał 

---- 1496.gif

489/22

20.01.2022r.

szkolenia obronnego 

 

490/22

20.01.2022r.

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022r. 

---- 1496.gif

491/22

20.01.2022r.

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym od szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

---- 1496.gif

492/22

20.01.2022r.

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

---- 1496.gif

493/22

26.01.2022r.

zmian w budżecie gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

494/22

26.01.2022r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

---- 1496.gif

495/22

26.01.2022r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 

---- 1496.gif

496/22

26.01.2022r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

---- 1496.gif

497/22

10.02.2022r.

powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

---- 1496.gif

498/22

11.02.2022r.

przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

499/22

18.02.2022r.

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

---- 1496.gif

500/22

18.02.2022r.

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

---- 1496.gif

501/22

18.02.2022r.

zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

502/22

18.02.2022r.

zmian w budżecie gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

503/22

21.02.2022r. 

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

---- 1496.gif

504/22

01.03.2022r. 

ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę i inne uprawnione podmioty 

---- 1496.gif

505/22

08.03.2022r.

powołania komisji na przeprowadzenie eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" i sfinansowania nagród za udział w turnieju 

---- 1496.gif

506/22

14.08.2022r. 

upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 

---- 1496.gif

507/22

14.03.2022r.

upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

---- 1496.gif

508/22

14.03.2022r.

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

509/22

15.03.2022r.

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

---- 1496.gif

510/2215.03.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

511/2218.03.2022r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

512/2224.03.2022r.upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

---- 1496.gif

513/2230.03.2022r.ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego w Gminie Cmolas na rok 2022

---- 1496.gif

514/2230.03.2022r.przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Cmolas za rok 2021

---- 1496.gif

515/2230.03.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

516/2230.03.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

517/2230.03.2022r. zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

518/2230.03.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

519/2230.03.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

520/2204.04.2022r.darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Cmolas

---- 1496.gif

521/2204.04.2022r.upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

---- 1496.gif

521a/2212.04.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

521b/2220.04.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

522/2221.04.2022r.wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwał

---- 1496.gif

523/2221.04.2022r.upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

---- 1496.gif

524/2221.04.2022r.upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

---- 1496.gif

525/2226.04.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

526/2226.04.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

527/2227.04.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

528/2229.04.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

529/2209.05.2022r.zwrotu kosztów używania samochodów osobowych do celów służbowych

---- 1496.gif

530/2213.05.2022r.zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej w Cmolasie im. prof. J. Czekanowskiego 

---- 1496.gif

531/2213.05.2022r.zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif

532/2213.05.2022r.zatwierdzenia arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich

---- 1496.gif

533/2213.05.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

534/2213.05.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

535/2216.05.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

536/2218.05.2022r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

537/2223.05.2022r.przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Partnerstwa Kolbuszowskiego"

---- 1496.gif

538/2223.05.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

539/2223.05.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

540/2223.05.2022r.ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz uczniów niepełnosprawnych w Gminie Cmolas na rok 2022

---- 1496.gif

541/2225.05.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

542/2225.05.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

543/2231.05.2022r.realizacji i sfinansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

---- 1496.gif

544/2231.05.2022r.przedłożenia sprawozdań finansowych budżetu Gminy Cmolas za rok 2021

---- 1496.gif---- 1496.gif---- 1496.gif---- 1496.gif---- 1496.gif

545/2231.05.2022r.zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie

---- 1496.gif

546/2231.05.2022r.zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie za 2021r.

---- 1496.gif

547/2231.05.2022r.zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie za 2021r.

---- 1496.gif

548/2231.05.2022r.zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla Zakładu Usług w Cmolasie za 2021r.

---- 1496.gif

549/2231.05.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

550/2207.06.2022zmian budżetu gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

551/2214.06.2022r.ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif

552/2220.06.2022r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

553/2222.06.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

554/2222.06.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

555/2229.06.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

556/2229.06.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

557/2229.06.2022r.przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

---- 1496.gif

558/2204.07.2022r.powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif

559/2204.07.2022r.przyznania nagród dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

---- 1496.gif

560/2211.07.2022r.bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej będącej własnością mienia komunalnego

---- 1496.gif

561/2215.07.2022r.przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

---- 1496.gif

562/2215.07.2022r.przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

---- 1496.gif

563/2215.07.2022r.zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce

---- 1496.gif

564/2221.07.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

565/2221.07.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

566/2221.07.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

567/2227.07.2022r.przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazw ulic 

---- 1496.gif---- 1496.gif---- 1496.gif

568/2227.07.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

569/22  

 

570/2227.07.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

571/2227.07.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

572/2201.08.2022r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

573/2216.08.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

574/2216.08.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

575/2216.08.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

576/2216.08.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

577/2216.08.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

578/2216.08.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

579/2216.08.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

580/2217.08.2022r.wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu dodatku węglowego, oraz upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif

581/2217.08.2022r.upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif

582/2217.08.2022r.upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego

---- 1496.gif

583/2217.08.2022r.upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif

584/2222.08.2022r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

 

585/2222.08.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

586/2224.08.2022r.dofinansowania zadania publicznego w 2022r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

---- 1496.gif

586a/2225.08.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

587/2229.08.2022r.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów obrad

---- 1496.gif

588/2230.08.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

589/22  

 

590/2230.08.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

591/2231.08.2022r.powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce 

---- 1496.gif

592/2205.09.2022r.przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

---- 1496.gif

593/2207.09.2022r.przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi na 2023r.

---- 1496.gif

594/2208.09.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

595/2213.09.2022r.zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

596/2220.09.2022r.wniosku o zwolnienie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwał

---- 1496.gif

597/2221.09.2022r.wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, oraz upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty tego dodatku, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku

---- 1496.gif

598/2221.09.2022r.zmiany zarządzenia Nr 580/22 Wójta Gminy Cmolas z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu dodatku węglowego, oraz upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif

599/2221.09.2022r.zmiany zarządzenia Nr 581/22 Wójta Gminy Cmolas z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif

600/2221.09.2022r.zmiany zarządzenia Nr 582/22 Wójta Gminy Cmolas z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego

---- 1496.gif

601/2221.09.2022r.zmiany zarządzenia Nr 583/22 Wójta Gminy Cmolas z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, ustalania prawa do tego dodatku i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji

---- 1496.gif

602/2221.09.2022r.upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku

---- 1496.gif

603/2222.09.2022r.upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych), oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku

---- 1496.gif

604/2222.09.2022r.upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

---- 1496.gif

605/2226.09.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

606/2229.09.2022r.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

---- 1496.gif

607/2229.09.2022r.ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego i powołania komisji przetargowej

---- 1496.gif

608/2229.09.2022r.ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego i powołania komisji przetargowej

---- 1496.gif

609/2229.09.2022r.ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego i powołania komisji przetargowej

---- 1496.gif

610/2229.092022r.ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego i powołania komisji przetargowej

---- 1496.gif

611/2229.09.2022r.ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego i powołania komisji przetargowej

---- 1496.gif

612/2229.09.2022r.ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego i powołania komisji przetargowej

---- 1496.gif

613/2229.09.2022r.ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego i powołania komisji przetargowej

---- 1496.gif

614/2230.09.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

615/2230.09.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

616/2230.09.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

617/2230.09.2022zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

618/2230.09.2022przygotowania projektu budżetu na 2023r.

---- 1496.gif

619/2230.09.2022r.przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030”

---- 1496.gif

620/2205.10.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

621/2213.10.2022r.przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030"

---- 1496.gif

622/2219.10.2022.przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

623/2220.10.2022r.zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

624/2210.10.2022r.ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz uczniów niepełnosprawnych w Gminie Cmolas uwzględniająca podwyżki dla nauczycieli od 01.09.2022r.

---- 1496.gif

625/2228.10.2022r.

ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości mienia komunalnego i powołania  komisji przetargowej

---- 1496.gif

626/2231.10.2022r.

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

627/2231.10.2022r.

zmian budżetu gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

628/2231.10.2022r.

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

629/2231.10.2022r.

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

630/2231.10.2022r.

zmian w budżecie gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

631/2231.10.2022r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Cmolas

---- 1496.gif

632/2203.11.2022r.

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

633/2203.11.2022r.

zmian w budżecie gminy na 2022r. 

---- 1496.gif

634/2210.11.2022r. 

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023r

---- 1496.gif

635/2221.11.2022r. 

w sprawie przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

636/2223.11.2022r.

zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

637/2223.11.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

638/2228.11.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

639/2229.11.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

640/2229.11.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

641/2229.11.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

642/2201.12.2022

ustalenia wysokości stawek opłat za jednorazowy wynajem lokali w budynkach mienia komunalnego Gminy Cmolas na organizowanie, zabaw, wesel, i innych uroczystości.

---- 1496.gif

643/2201.12.2022

zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

644/2201.12.2022

wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu dodatku elektrycznego, oraz upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty tego dodatku, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku.

---- 1496.gif

645/2202.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

646/2206.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

647/2209.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

648/2212.12.2022

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz przygotowania projektów uchwał

---- 1496.gif

649/2212.12.2022

upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, w tym do dokonywania weryfikacji wniosków o wypłatę tego dodatku i do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku

---- 1496.gif

650/2212.12.2022

upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, w tym do dokonywania weryfikacji wniosków o wypłatę tego dodatku i do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych,, oraz do przekazywania informacji o przyznaniu tego dodatku.

---- 1496.gif

651/2212.12.2022

upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, w tym do przeprowadzania wywiadu środowiskowego

---- 1496.gif

652/2214.12.2022

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

---- 1496.gif

653/2215.12.2022

zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

654/2219.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

655/2219.12.2022

sposobu przechowywania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Cmolas

 

656/2219.12.2022

przyznania nagrody pracownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolasie

---- 1496.gif

657/2219.12.2022

przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał

---- 1496.gif

658/2220.12.2022

zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

659/2220.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

660/2227.12.2022

przygotowania i przedłożenia pod obrady Rady Gminy dodatkowego projektu uchwały

---- 1496.gif

661/2227.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

662/2228.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

663/2228.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

664/2230.12.2022

zmian budżetu gminy na 2022r.

---- 1496.gif

665/2230.12.2022

zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

666/2230.12.2022

zmian w budżecie gminy na 2022r.

---- 1496.gif

667/2230.12.2022

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Cmolas

---- 1496.gif

 

Metryka

sporządzono
2022-05-09 przez Wilk Ireneusz
udostępniono
2022-05-09 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2023-01-25 14:49 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
478
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.