Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Cmolas
Menu góra
Strona startowa Informacje Akty prawa miejscowego Rok 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2022, bieżące, menu 1340 - BIP - Urząd Gminy Cmolas”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2022

Rok 2022

Lp.

Data podjęcia aktu

Tytuł aktu

Data ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarp.

Poz.

link

1.

25.01.2022

Uchwała  nr XXXIV/258/22  w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2022r.

15.02.2022

704

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/704/akt.pdf

2.

25.01.2022

Uchwała Nr XXXIV/260/22 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

14.02.2022

653

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/653/akt.pdf

3.

25.01.2022

Uchwała Nr XXXIV/261/22 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030

14.02.2022

654

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/654/akt.pdf

4.

24.02.2022

Uchwała Nr XXXV/264/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

11.03.2022

1072

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/1072/akt.pdf

5.

24.02.2022

Uchwała Nr XXXV/270/22 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

11.03.2022

1073

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/1073/akt.pdf

6.

29.03.2022

Uchwała Nr XXXVI/272/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cmolas w 2022 roku

14.04.2022

1727

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/1727/akt.pdf

7.

29.03.2022

Uchwała Nr XXXVI/273/22w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

13.04.2022

1685

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/1685/akt.pdf

8.

26.04.2022

Uchwała Nr XXXVII/277/22 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg.

02.06.2022

2245

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/2245/akt.pdf

9.

30.05.2022

Uchwała Nr XXXVIII/281/22 w sprawie  ustalenia dla dróg Gminnych na terenie Gminy Cmolas wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

20.06.2022

2390

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/2390/akt.pdf

10.

30.05.2022

Uchwała Nr XXXVIII/282/22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej

27.06.2022

2439

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/2439/akt.pdf

11.

30.06.2022

Uchwała Nr XXXIX/294/22 w sprawie ustalenia średniej ceny za litr paliwa w gminie Cmolas na rok szkolny 2021/2022

25.07.2022

2798

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/2798/akt.pdf

12.

11.08.2022

Uchwała Nr XL/297/22 w sprawie ustalenia średniej ceny za litr paliwa w gminie Cmolas na rok szkolny 2022/2023

19.08.2022

3068

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/3068/akt.pdf

13.

7.09.2022

Uchwała Nr XLI/303/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz innych specjalistów

28.09.2022

3472

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/3472/akt.pdf

14.

30.11.2022

Uchwała Nr XLIV/323/22 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Cmolas z organizacjami pozarządowymi na 2023r.

15.12.2022

5271

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/5271/akt.pdf

15.

30.11.2022

Uchwała Nr XLIV/328/22 w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie gminy Cmolas

23.12.2022

5426

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/5426/akt.pdf

16.

15.12.2022

Uchwała Nr XLV/332/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023r.

16.12.2022

5357

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/5357/akt.pdf

17.

15.12.2022

Uchwała Nr XLV/333/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

16.12.2022

5358

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/5358/akt.pdf

18.

15.12.2022

Uchwała Nr XLV/334/22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023

16.12.2022

5359

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/5359/akt.pdf

19.

15.12.2022

Uchwała Nr XLV/337/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych

 

16.12.2022

5356

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/5356/akt.pdf

20.

29.12.2022

Uchwała Nr XLVI/341/22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

16.01.2023

303

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2023/303/akt.pdf

21.

29.12.2022

Uchwała Nr XLVI/342/22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych,

18.01.2023

363

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2023/363/akt.pdf

22.

29.12.2022

Uchwała Nr XLVI/346/22 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Cmolas

10.01.2023

202

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2023/202/akt.pdf

23.

29.12.2022

Uchwała Nr XLVI/347/22 w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Cmolas

16.01.2023

304

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2023/304/akt.pdf

24.

29.12.2022

Uchwała Nr XLVI/348/22 w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Cmolas,

16.01.2023

311

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2023/311/akt.pdf

25.

29.12.2022

Uchwała Nr XLVI/352/22 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cmolas na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

04.01.2023

79

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2023/79/akt.pdf

Metryka

sporządzono
2022-05-25 przez Anna Gul-Halat
udostępniono
2022-05-25 00:00 przez Wilk Ireneusz
zmodyfikowano
2023-01-24 11:54 przez Wilk Ireneusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
271
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.